• lốp xe nâng bridgestone
  • CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH LỐP XE BRIDGESTONE
  • ĐẠI LÝ BRIDGESTONE
  • trung tam vo xe
  • BRIDGESTONE

Bridgestone Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng Bridgestone Tầm Nhìn Tương Lai Toàn Cầu

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Bridgestone Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng Bridgestone Tầm Nhìn Tương Lai Toàn Cầu. Vượt qua hơn 59 dự án tham gia từ các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho 4 hạng mục tranh giải (gồm Con người, Khách hàng & Xã Hội, Phát Triển Kinh Doanh, Hình Ảnh Thương Hiệu),

Bridgestone Việt Nam vinh dự đạt giải thưởng cao nhất cho hạng mục Khách hàng & Xã Hội và giải đặc biệt cho tất cả các hạng mục trên. Đây là điều đáng tự hào của Bridgestone Việt Nam và là động lực, là niềm tin để Bridgestone tiếp tục các hoạt động xã hội trong tương lai.


Go Top